Ma 2021. október 16. szombat, Gál napja van.

 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2015-04-24] Felhívás adatszolgáltatásra!

Tisztelt Nagycenki Lakosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján, az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni.
A kitöltött adatlapokat Nagycenk település Önkormányzati Hivatalához személyesen vagy postai úton lehet benyújtani 2015. május 10.-ig., valamint
a Dózsa krt. 13., Soproni u. 1.,Soproni u. 1/A, Kiscenki u. 22.,Vám u. 14. szám alatti élelmiszerboltokban kihelyezett gyűjtőládákba is be lehet dobni a fenti időpontig az adatlapokat.
Amennyiben sem tulajdonában sem tartásában nincs eb, az erről szóló nyikatkozatot is szíveskedjen eljuttatni az Önkormányzati Hivatalhoz!
Az ebösszeíró adatlapot községeink minden házához eljuttatjuk, illetve letölthető a település honlapjáról. Amennyiben több adatlapra van szüksége, úgy Hivatalainkban tud igényelni.

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni, ugyancsak a település Önkormányzati Hivatalában.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.
Ezért kérjük, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
A lakosság szíves együttműködését megköszönjük!

ADATLAP LETÖLTÉSE > > >

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2021
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok