Ma 2019. február 22. péntek, Gerzson napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-10-22] M E G H Í V Ó Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete rendes ülésére
Az ülés napirendje:

1., Nagycenk Nagyközség Önkormányzata részére benyújtott vagyonbiztosítási ajánlatokról döntés (az ajánlatot adó biztosítók képviselõjének meghívása mellett)
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

2., Horváth Rezsõ helyi lakos kérelme az önkormányzati tulajdonban lévõ út kapcsán
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ (Írásos elõterjesztés nem készült, a kérelem került csatolásra)

3., Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítvány vízcsap-áthelyezési ügye (Elõterjesztés késõbb kerül kiküldésre)
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

4., Külterületi utak mentén található fasorok megnyesésének engedélyeztetési folyamatának módosítása (Elõterjesztés késõbb kerül kiküldésre)
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

5., Külterületi földutak gréderezése - testületi határozat végrehajtásának ellenõrzése
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

6., Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának elfogadása, továbbá a csatoltan megküldött határozatok jóváhagyásáról hozandó döntések megtárgyalása
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ

7., Nagycenk Nagyközség Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 12/2008. (X.08.) Kt. rendeletének módosításáról
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ

8. A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 12/1998. (VII.6.) Kt. rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ

9. Az újszülött gyermekek egyszeri támogatásáról szóló rendelet elfogadása
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ

10. Járdaépítési pályázati keret kiírása
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ

11. A Képviselõ-testület 2010. év II. félévi munkaterve
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

12. Nagycenk Polgármesteri Hivatal új nyitvatartási rendje
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ

13. Nagycenk, díszvilágítás bõvítése
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

14., Nagycenk, vízelvezetõ rendszer karbantartása
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

15. Nagycenk, Iskola u. 3. szám alatti Bérlõ – bérleti szerzõdésének meghosszabbítás iránti kérelme
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

16. Nagycenk, iskolát- óvodát összekötõ járda felújítása
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

17. Nagycenk, Gyár utca közvilágítási hálózatának fejlesztése
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

18. Széchenyi István Általános Iskola mûködési költségeinek csökkentése
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

19. Nagycenk, védõnõi lakás villamos fogyasztási mérõhely átalakítása
Elõterjesztõ: Filátz Józsefné jegyzõ

20. Nagycenk Szennyvíztisztítók kiváltásra benyújtott pályázat önrészérõl szóló tájékoztatás
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

21., Sportcsarnok bérleti díjának inflációs emelése (Elõterjesztés késõbb kerül kiküldésre)
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

22., K&H Bankkal kapcsolatos bírósági eljárás kezdeményezése (Elõterjesztés késõbb kerül kiküldésre)
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

23., Körjegyzõség alakítására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása (Elõterjesztés késõbb kerül kiküldésre)
Elõterjesztõ: Ivánkovics Ottó polgármester

Egyebek:
• Tájékoztatás Polgármesteri Hivatal aulájából nyíló irodacsoport bérleti szerzõdésérõl
• Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban az elmúlt idõszakban fennálló informatikai rendszerek karbantartására kötött szerzõdésekrõl
• Hegykõ-Fertõszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási ülésérõl tájékoztatás, beszámoló az ülésen hozott döntésekrõl
• AluDoor Kft. kérelmével kapcsolatos intézkedésrõl tájékoztató

Szíves megjelenését várom!

Nagycenk, 2010. október 22.

Tisztelettel:
Ivánkovics Ottó
polgármester
Közelgő programjaink:
Egyházközségi bál
2019-02-23
Téltemetés
2019-03-03
Március 15-i ünnepség
2019-03-15
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
2019-03-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok