Ma 2018. december 15. szombat, Valér napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-10-19] HETI EGYHÁZI HÍREK (2010/38-39)
Örömmel értesítem a kedves Híveket, hogy Plébániánk pályázata a bírálóbizottság döntése folytán sikerrel zárult és bruttó 120 millió forintot fordíthatunk a templom külsõ renoválására, a temetõ felújítására és a plébániaudvar gyerekbarát kiépítésére. Mindez a Gy.S.E.V. és a nagycenki Önkormányzat támogató együttmûködésével valósítható meg, melyet elõre is köszönök a „Széchenyi faluja” projekt keretében. A felújítás összege bruttó érték, a valódi 96 millio, tehát szükségünk lesz még a hívek adományára is, melyet elsõsorban lehet pótolni az egyházközségi hozzájárulás hûséges fizetésével is. Minden áldozatukat templomunkért és temetõnkért nagyon köszönök!

Jövõ vasárnap a csengõs persely összegét a missziók javára fordítjuk, hogy adományainkkal támogathassuk az egyház világméretû missziós munkáját. A misszionáriusok nehéz körülmények között teljesítik munkájukat. Ki vannak téve üldöztetéseknek és évente többen is életüket adják hitünk terjesztése érdekében. Ne zárjuk el szívünket elõlük, hanem halljuk meg segélykiáltásukat s így adjuk nagylelkû adományunkat.

Október 23-án, jövõ szombaton Egyházközségünkbe látogat Dr. Seregély István volt egri érsek, hogy a Széchenyi év keretében emlékezetessé tegye számunkra Nemzeti Ünnepünket és Egyházközségi Képviselõ Testületünk letehesse megújító esküjét az új tagokkal együtt. A magyar Egyház jelentõs fõpapja érkezik hozzánk és Széchenyi István sírjához ezen a napon, kérem, tiszteljük meg jelenlétünkkel és imáinkkal Nemzeti Ünnepünket a Legnagyobb Magyar falujában.

Jövõ vasárnaptól következõ vasárnapig október 24-31-ig kedves híveimmel együtt Szentföldi Zarándoklatra indulunk. Imáinkkal és zarándoklatunkkal a falunkra gondolunk és Jézus lábnyomához igazítjuk mi nagycenkiek is életútunkat. Szívesen gondolunk az itthonmaradottakra és szívünkbe zárva visszük ki magunkkal õket a Szentföldre! Kérjük imádkozzanak értünk, hogy megújúlt lélekkel térhessünk haza és azt adhassuk azoknak, akik értünk imádkoztak.

Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére és
jövõ heti munkájára!

Plébánosotok: Henczel Szabolcs
Telefon: 06-20/ 36-46-355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2018
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok