Ma 2019. január 17. csütörtök, Antal napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-10-17] Megtartotta alakuló ülését a Nagycenki Önkormányzat új képviselõ-testülete
Második napirendi pont volt a polgármester illetményének megszavazása, majd az alpolgármesteri szavazás következett. Négy év kihagyás után újból van alpolgármestere Nagycenknek, hisz Ivánkovics Ottó polgármester javaslata alapján egyhangú bizalmat szavazott meg a testület Csorba János úrnak, majd külsõs alpolgármesterként Horváth László úrnak. A külsõs alpolgármester a törvényi változásoknak megfelelõen tanácskozási joggal részt vehet majd a testületi üléseken is, de szavazati és aláírási joga nincs. Viszont Kiscenki utcai lakosként lehetõsége lesz a kiscenki falurész érdekeinek maximális képviseletére, ezen kívül pedig vállalkozói-turisztikai kapcsolatrendszerét, tapasztalatait még jobban kamatoztatni Nagycenk fejlõdése érdekében.

A következõ napirendi pontokban a bizottságok összetétele került megszavazásra, szintén egyhangú szavazati arányokkal. A szociális Bizottságot Bíró Béláné Ibolya vezeti ezen túl, munkáját Nemes Viktória és Matiasec János képviselõk segítik majd, külsõs tagokként pedig Fekete Rajmundné Zsuzsa és Nagy Zoltán. Az Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé a testület Ben Sassi Líviát választotta, két tagjává pedig Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit és Matiasec János képviselõket.

A 6. napirendi pontban a képviselõ-testület megbízást adott Filátz Józsefné jegyzõ asszonynak az SZMSZ átdolgozására annak érdekében, hogy a polgármesteri hatáskörök és jogosultságok is visszaálljanak a 2006-os évben bekövetkezett negatív változásokat megelõzõ szintre, természetesen a jelenlegi jogszabályok alkotta keretek figyelembe vételével.

Ezt követõen még 10 napirendi pont került megtárgyalásra, köztük olyanok, amelyek a gyermekszülési kedvet fokozzák, illetve a munkatársak megbecsülését jelzik. Az utolsó napirendi pontban 50 ezer forintos támogatást szavazott meg a testület Kolontár Önkormányzata számára, ezzel is kifejezve együttérzésünket feléjük.

A közel másfél órás ünnepi közgyûlést követõen kötetlen beszélgetéssé alakult át a fórum, amelynek során lehetõség nyílt ismerkedni, beszélgetni a képviselõ-testület tagjaival.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok