Ma 2019. február 22. péntek, Gerzson napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-10-01] Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata az Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve 2011. évre is kiírja pályázatát a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, amely a szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget az esélyteremtés érdekében.

A pályázatok benyújtására 2010. október 1. és 2009. október 29. között van lehetõség.

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû (a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen, felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatokat a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati ûrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kapható a szociális ügyintézõnél:
Nagycenk, Gyár G. u. 2. szám alatt. Tel: 99/360-012,
email: szocialis@nagycenk.hu
Közelgő programjaink:
Egyházközségi bál
2019-02-23
Téltemetés
2019-03-03
Március 15-i ünnepség
2019-03-15
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
2019-03-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok