Ma 2019. február 22. péntek, Gerzson napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-09-03] Megtartotta utolsó ülését a nagycenki Képviselõ-testület
Szeptember 2-án ünnepi hangulatban kezdõdött a 2007-2010 közti idõszakban regnáló képviselõ-testület ülése, amelynek elején Ivánkovics Ottó polgármester és Filátz Józsefné jegyzõ minden képviselõnek emléklapot adott át .
Továbbá Keszei István szerkesztõ úrnak is megköszönték közremûködését a honlap szerkesztésében.

Ezt követõen közel harminc napirendi pontot tekintett át a testület. A határozatok között szerepelt többek között, hogy százezer forinttal támogatja a község a szeptemberi Széchenyi-megemlékezéseket, ötvenezer forinttal az október 08-i képkiállítást a kastélyban (Széchenyi Pál érsek halálának 300. évfordulója alkalmából).

Szintén egyhangú szavazati aránnyal fogadták el a képviselõk a 2010. évi költségvetési anyagokat is.
Szó volt a Széchenyi tér felújítására indított közbeszerzési eljárás esetleges folytatásáról is, ami a törvényi háttér rövid idõn belüli módosulása miatt elhalasztásra került. Egyúttal a képviselõ-testület kinyilvánította azon véleményét, miszerint a július 26-i döntése megalapozott, körültekintõ és egyhangú volt, a július 30-i beszámolót ily módon kéri kiegészíteni. Az alábbi határozatot az akkor jelen lévõ hat képviselõ és a polgármester egyhangúan fogadta el:

a 119/2010. (VII.26.) Kt. Határozat:
" Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Széchenyi tér rekonstrukciója tekintetében - Nagycenken a Széchenyi tér rekonstrukciója keretében zöldfelületek (3.693 m2) és burkolatok (965 m2) felújítása, utcabútorok (14 db), kerékpártárolók (25 db), információs táblák (2 db), hulladéktárolók (8 db) és kopjafák (2 db) kihelyezése tárgyában - kiírt nemzeti értékhatárt elérõ egyszerû nyílt közbeszerzési eljárást - forráshiányra hivatkozva - eredménytelennek nyilvánítja. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2010. (II.17.) rendelete - az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésérõl 3. számú mellékletének 5.2.5. pontja - a tárgybani projekt kiviteli költségeit 23.126.000,- Ft-ban maximalizálta, mely tervezett fejlesztési költségeket az ajánlatok jelentõsen meghaladták"


A képviselõ-testületi ülés során arról is döntés született, hogy a felsõfokú képzésen részt vevõ fiataljaink támogatására ismét részt veszünk a Bursa Hungarica pályázaton, illetve az idén még emeltebb összeggel, 2.500,-Ft-al támogatjuk az iskolánkba járó gyermekek iskolakezdését, vásárlási utalvány formájában, rászorultsági alaptól és lakóhelytõl függetlenül. Ezen kívül az elmúlt évi kezdeményezéshez kapcsolódva ismét minden elsõ osztályos gyermeknek 100 Ft-al támogatja az Önkormányzat a takarékszámla-nyitást. De a rászorulókról sem feledkeztünk el, hisz az EU élelmezésügyi támogatási rendszeréhez csatlakoztunk, így a második körben már Nagycenken is lehetõség lesz tartós élelmiszerekkel támogatni a rászorulókat, a Katolikus Charta szervezésében.

A békés hangulatú, közel négy órás ülés közben és a végén is több képviselõ is hozzászólásokat, kérdéseket fogalmazott meg.Az elmúlt három év munkáját azonban senki nem kívánta értékelni. Ivánkovics Ottó polgármester megköszönte a képviselõk munkáját és sok sikert kívánt mindenkinek a továbbiakra "

Ivánkovics Ottó
Nagycenk polgármestere
Közelgő programjaink:
Egyházközségi bál
2019-02-23
Téltemetés
2019-03-03
Március 15-i ünnepség
2019-03-15
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
2019-03-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok