Ma 2018. december 13. csütörtök, Luca napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-06-14] HETI EGYHÁZI HÍREK (2010/21)
Örülök, hogy szép számban részt vettünk az ünnepi szentmisén, papok és hívek egyaránt. A szentmise után agapéval vendégelhettük meg az idelátogató testvéregyházközségünk Deutschkreutz híveit, egyben kiemelten megköszönöm azoknak, akik elmentek vadászni, meglõtték, hazavitték, megsütötték és mind megették a plébániai ünnepünk jó hangulatú vacsoráját. A humort félretéve ebben a sorrendben Horváth Jánosnak, Udvardiné Annusnak és Horváth Rezsõnek, a képviselõtestület tagjainak minden segítségét és ünnepünk jó hangulatúvá tételét. Ezúton hálásan megköszönöm születésnapi jókívánságaikat és imáikat, amiket az én gyarló szolgálatomért végeztek és Isten méltatlan szolgáját szeretetükkel és jóságukkal megajándékozták.

Jövõ vasárnap a csengõs persely összegét a magyarországi árvízkárosultak javára fordítjuk. Várjuk a nagycenki hívek nagylelkû adományait.

Jövõ hét a papszentelések hete Magyarországon. Egyházmegyénkben Püspök Atya pénteken délelõtt 10 órakor pappá szenteli Kovács Pál (Szlovákia Galánta) diakónust, egyben diakónusszentelést is végez, köztük tanítványomat, Kaposi Gábort (Sopron Szent István plébánia) és Vadász Zoltán (Gyõrzámoly) részesíti az egyházi rend szentségében. Jómagam részt veszek kedves barátom és kánonjogi tanulmánytársam Negyela Zoltán (Szerbia, Szabadka) szeged-csanádi egyházmegyés diakónus papszentelésén. Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerint töltsék be hivatásukat. Negyela Zoltán július 11-én vasárnap végez újmisét Nagycenken. Várjuk szeretettel!

Már elõre hirdetem, hogy június 26-án, szombaton nemzeti ministránstalálkozó lesz Gyõrött, elõreláthatólag 1000 ministráns jelenlétében, ahol Szent Tarzíciusz Luxemburgban elkészült szobrát köszönthetjük, ami Gyõr után Rómában lesz megtalálható. XVI. Benedek pápa fogja megáldani. Ezen a szentmisén az a megtiszteltetés érte községünket, hogy a nagycenki ministránsok lesznek Püspök atyánk személyes assziszentciája.

Végül még egy örömhír. Ezen a héten megkaptam Paskai László Bíboros Úr, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek levelét, amelyben elfogadta meghívásunkat augusztus 20-ra Nagycenk Széchenyi évének búcsúünnepére. Készüljünk szeretettel fogadására.

Isten áldását kívánom mindnyájatok, családi életére és jövõ heti munkájára!
Plébánosotok: Henczel Szabolcs
Telefon: 06-20-364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2018
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok