Ma 2019. február 18. hétfõ, Bernadett napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-03-11] HETI EGYHÁZI HÍREK (2010/11)
1.) Az EGYHÁZMEGYE PAPSÁGÁNAK rekollekcióval egybekötött zarándoklata március 17-én, szerdán lesz délelõtt 11 órakor ünnepélyes koncelebrált szentmise keretében. A szentbeszédet dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek úr tartja.
2.) A HÍVEK ZARÁNDOKLATÁRA március 21-én, vasárnap kerül sor. Elõzõ este 18 órakor püspöki szentmise lesz a Bazilikában. A már szombaton megérkezõ zarándokok részére egész éjszaka folyamatosan ájtatosságok lesznek a Bazilikában szentségimádási órával, keresztúttal, éjszakai szentmisével. A vidékrõl érkezõ zarándokok éjszaka a Szemináriumban megpihenhetnek. Reggel 6 órakor, a vérrel könnyezés idõpontjában szentmise lesz a kegyoltárnál, 8 és 9 órakor is lesz szentmise. Az ünnepi püspöki szentmise 10 órakor lesz, amelyet Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök celebrál, utána közös hódolat a Szûzanya kegyképe elõtt. A zarándokok búcsúztatása délután 2 órakor lesz a kegyoltárnál.

Az idei évi két napos nagyböjti lelkigyakorlatunk 2010. március 21-én vasárnap este 6 órakor és másnap, 22-én hétfõn este 6 órakor lesz Egyházközségünkben. Szolgáljanak bûnbánatunk és megtérésünk javára ezek a napok, melyeken szentbeszédet mond Sereghy János gör. katolikus esperes-paróchus atya. Öröm lenne számomra, ha minél többen szánnánk idõnkbõl az elmélkedésre és részt vennénk a lelkigyakorlaton! Lesz gyónási lehetõség is mindkét napon már délután 3 órától, igy méltó módon elõkészíthetjük lelkünket a feltámadás örömére!

Az Apostoli Szentszék kéri a kedves híveket, hogy a súlyos anyagi helyzetben levõ szentföldi zarándokhelyeket támogassák. Erre a célra fordítjuk a csengõspersely összegét jövõ vasárnap, március 21-én. Kérjük nagylelkû támogatásukat!

Isten áldását kívánom mindnyájatok jövõ heti nagyböjti készületére, családi életére és munkájára!

Plébánosotok: Henczel Szabolcs
Telefon: 06-20-3
Közelgő programjaink:
Egyházközségi bál
2019-02-23
Téltemetés
2019-03-03
Március 15-i ünnepség
2019-03-15
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
2019-03-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok