Ma 2019. február 20. szerda, Álmos napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2010-02-13] HETI EGYHÁZI HÍREK (2010/7)
A Magyarországra érvényes böjti fegyelmet a Bûnbánat és Oltáriszentség c. szertartáskönyv a következõképp tartalmazza:

1.) Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán, február 17-én és Nagypénteken, április 2-án. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.
2.) Kötelezõ hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól.
3.) Az év többi péntekje egyszerû bûnbánati nap, amikor elsõsorban hústól való megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bûnbánati fegyelem elõírásának.

Nyílt nap lesz 2010. február 27-én délelõtt ½ 10 órai kezdettel a Gyõri Papnevelõ Intézetben, melynek keretében lehetõség nyílik arra, hogy a Szeminárium élete és a papi hivatás iránt érdeklõdõ fiatalok találkozhassanak egyházmegyénk fõpásztorával, Lajos püspök atyával, itt végzett atyákkal, és személyesen ismerhessék meg a kispapok életét. A nap mottója: „De ki belép… / S belülrõl pillant ablakára… / Elbûvölten áll: / Nézz a csodára!” A nyílt nap keretét a püspöki szentmise és a papság évének jegyében közösen elvégzett szentségimádás és elmélkedés adja. Elõzetes jelentkezni lehet Egyházközségünk fõminisztránsánál Balogh Richárdnál és nálam szentmise után a sekrestyében.
Szeretettel buzdítom egyházközségünk fiataljait, akiknek szívében érdeklõdés van a szemináriumi élet iránt, hogy egy csodálatos szombattal ajándékozzák meg magukat és utazzanak el Gyõrbe! Kérem a szülõk támogató segítségét is, melyet elõre köszönök.

Jövõ vasárnap az ünnepi szentmise keretében felvesszük a bérmálkozó-jelölteket és bemutatjuk õket a Nagycenki Egyházközségnek. Külön szeretettel hívom és várom a 8. osztályos tanulók szüleit és hozzátartozóit erre az alkalomra. Imáinkkal kísérjük és támogassuk õket!

Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére és munkájára!

Plébánosotok: Henczel Szabolcs
Telefon: 06-20-364
Közelgő programjaink:
Egyházközségi bál
2019-02-23
Téltemetés
2019-03-03
Március 15-i ünnepség
2019-03-15
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
2019-03-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok