Ma 2018. december 19. szerda, Viola napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2009-10-22] Képviselõi viszontválasz
Tisztelt Nagycenkiek!


Nem szeretnék folyamatosan szerepelni a honlapon, de a polgármester hozzám, nekem írt úgynevezett nyílt közleményének egy kitételére reagálnom kell. Nevesül a polgármester azt állította - idézve a büntetõbíróság ítéletét - hogy "csupán" becsületsértés vétsége miatt marasztalta el a bíróság.

A POLGÁRMESTER EZZEL ISMÉT MEGTÉVESZTI AZ EMBEREKET.

A büntetõperben elsõ fokon valóban ez az ítélet született. Ám az elsõfokú ítélet ellen a magyar jog szerint fellebbezéssel élhet minden érintett fél. Ez történt ebben az ügyben is. Ivánkovics Ottó nem fogadta el az ítéletet, fellebbezett, így az ügy a másodfokon eljáró Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság elé került. Idézet a másodfokú bíróság 2009. április 29-én kelt ítéletébõl:

"A rágalmazás vétsége és más bûncselekmény miatt Nagy László és társai ellen indított büntetõügyben a Soproni Városi Bíróság 2008. évi szeptember hó 8. napján kihirdetett B.358/2007/18. számú ítéletét Ivánkovics Ottó II. rendû vádlott vonatkozásában megváltoztatja akként, hogy megállapítja: a II. rendû vádlott 1 rendbeli becsületsértés vétségeként értékelt cselekménye 1 rendbeli rágalmazás vétségének minõsül, a Btk. 179.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés b/pont szerint."

( A Büntetõ törvénykönyv 179. paragrafusa:

179. §
(1) Aki valakirõl, más elõtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A büntetés két évig terjedõ szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság elõtt,
c) jelentõs érdeksérelmet okozva
követik el. )


A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE JOGERÕS. IVÁNKOVICS OTTÓT RÁGALMAZÁS VÉTSÉGE MIATT MARASZTALTÁK EL.

AHOGY KÖZÖLTÜK.

Az úgynevezett nyílt közlemény egyéb részeivel nem akarok foglalkozni. A szöveg önmagát és íróját minõsíti.

Bugledich Attila
képviselõ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2018
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok