Ma 2019. január 18. péntek, Piroska napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2009-06-21] HETI EGYHÁZI HÍREK (2009/24.)
Úr napja

Az Úrnapi körmenethez a testvérkapcsolatok ápolásában élen járt Udvardi Imréné Annus, akinek ezúton hálásan megköszönöm minden segítségét lelkipásztori munkámhoz, azt, hogy elõkészítette a fogadást.
Köszönöm Horváth Jánosnak, hogy mindenben úgyszintén komoly részt vállalt, idõt és energiát nem kímélve.
A sátrak elkészítésénél köszönetemet fejezem ki a
Vám utca
Kiscenki utca
Soproni utca
Gyár utca
lakosainak, és a többi segítõknek is más utcákból, hogy minden sátor kifejezte Krisztus iránti szeretetüket és ragaszkodásukat.
Köszönöm Keszei István gyors híradását az eseményekrõl, az általa készített fotókon mindenki végigkísérheti a nagycenki körmenetet az interneten.
Hálával tartozom a kórus közremûködésért Kis Vidor tanár úrnak, és a kar minden tagjának, hogy énekszóval emelték ünnepünk fényét.

Egyházközségi nap

Elsõként szeretnék köszönetet mondani Szabó Zsoltnak és családjának, hogy vállára vette a szervezését a napnak,
Hegedûs Ferencnek,Hegedûs Flórának, hogy a színes programokat megszervezte. Köszönöm az ifjúsági csoportnak, Hofstädter Viviennek,
Horváth Annának és Ragats Zsófiának, hogy részt vállaltak a programok kivitelezésében.
A fõzésért a köszönet Horváth Jánost, Horváth Rezsõt és Udvardiné Annust illeti.
Továbbá köszönöm mindazoknak az asszonyoknak, akik sütöttek, s mindenkinek, aki tett azért, hogy ünnepeink színvonalát és fényét emeljük. Voltak, akiket nem tudok név szerint említeni, de az õ fáradságukat is jutalom koronázza.


Az anyaszentegyház házasságot hirdet!
Dr. Som Zoltán római katolikus orvos, Som István és Pajrics Anna nõtlen, nagycenki lakos házastársul veszi Dr. Wéber Tímea római katolikus orvost, Wéber Ferenc és Garai Katalin hajadon leányát, budapesti lakost.
Hirdetem õket elõször!

Isten áldását kívánom mindnyájatok jövõ heti munkájára és családi életére,
Plébánosotok:
Henczel Szabolcs
egyetemi lelkész
Tel.: 06-20 36 46 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok