Ma 2019. január 18. péntek, Piroska napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2009-06-12] HETI EGYHÁZI HÍREK (2009/23.)
A Római zarándokút eurós fennmaradó összegének befizetését legkésõbb június 14, vasárnapig tehetik meg.
Ezen vasárnap du. 4 órakor megbeszélést tartunk a templomban.

Június 19-én pénteken de. 10 órakor a Gyõri Székesegyház- Bazilikában dr. Pápai Lajos Megyéspüspök Úr Szerpappá, diákkónussá szenteli Kovács Pál akolitust. Felhívás számunkra, hogy imádkozzunk papi hivatásokért, legfõképpen azért, hogy közösségünkbõl is meghalhassák a Jó Pásztor hívó szavát.

Az idei évben Jézus Szentséges szívének ünnepét Püspökkari felhívásra nagyobb nyomatékkal ünnepeljük, ezért a napján-19-én- pénteken itt a templomban Jézus Szíve körmenetet tartunk a szentmise után, majd 21-én vasárnap du. 3 órakor Jézus Szíve litániára várom a híveket.

Községünk iskolásainak tanévzáró ünnepélye 19-én, du. 5 órakor lesz, ezt követõen 6 órára Te Deumra várom a hittanosokat a templomba.

Fényképek az Úrnapi körmenetrõlIsten áldását kívánom mindnyájatok jövõ heti munkájára és családi életére,
Plébánosotok:
Henczel Szabolcs
egyetemi lelkész
Tel.: 06-20 36 46 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok