Ma 2018. december 15. szombat, Valér napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2009-04-11] HETI EGYHÁZI HÍREK (2009/15.)
a képviselõtestületnek az összetartó és áldozatos munkáját. Személy szerint mindannyiukat a feltámadt Úr örömének fényébe ajánlom, hogy továbbra is ugyanolyan sugárzó egyének legyenek a falu közösségében is, mint itt a templomban.
Nem maradhat köszönet nélkül Benne Anna liturgikus textilmunkája, a Csigó Kft. ajándéka a fémmunkákhoz, a Csitkovics Virágkereskedés díszei,
a Kiscenki utca takarítóinakIsten háza ékességén való fáradozása és köszönöm mindazoknak a férfiaknak és asszonyoknak, akik ezt a húsvéti ünnepet még szebbé tették.
Továbbá köszönöm a minisztránsoknak a hûséges, kitartó szolgálatot, Horváth Annának kommentárájával a liturgia érthetõbbé tételét, a kórus tagjaink a lelkiismeretes felkészítését, Kiss Vidor tanár úrnak és családjának az énekléshez való hozzájárulásukat, a szólóénekeseknek:
Szabó Zsolt- evangélista
Hanyvári Attila - Pilátus
Tóth András - Péter
Horváth Jenõ- százados, poroszló.

A húsvéti csendet sikerült megõriznünk Gráf Gyulának köszönhetõen, aki megajándékozta a templomunkat a kereplõ teljes körû felújításával.
Kocsis Sándor Mauzóleumvezetõnek szeretném megköszönni, hogy lehetõvé tette a szent sírt látogatását.
Ez a mi ünnepünk volt, az egész közösségé és örülök, hogy ezt a vidékieknek is meg tudtuk mutatni. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ide rendelt Nagycenkre és 2009-ben a feltámadást önökkel élhettem át!

Isten áldását kívánom mindnyájatok jövõ heti munkájára és családi életére,
Plébánosotok:
Henczel Szabolcs
egyetemi lelkész
Tel.: 06-20 36 46 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2018
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok