Ma 2019. január 18. péntek, Piroska napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2009-02-09] Újabb két sír vált a Nemzeti Sírkert részévé a nagycenki temetõben
A Nemzeti Sírkert részeként szerepel már Széchenyi Béla gróf sírja a Hársfasor végében, továbbá a nagycenki temetõben a Széchenyi-család Mauzóleuma, a Széchenyi-õsök szarkofágja, és Széchenyi Alajos gróf sírja.

Természetesen lehetõség van további neves nagycenki kötõdésû személy sírhelyének felvételét kérelmezni. Az erre vonatkozó javaslataikat kérem szíveskedjenek eljuttatni hozzám az érintett személy rövid bemutatásával együtt, köszönöm.

Ivánkovics Ottó
polgármester


Fenesz Rezsõ:
Tanácshatalom. 1919. március 29-én Nagycenken (is) megalakult a direktórium, majd a községi tanács. Hamarosan megkezdõdtek az államosítások. Június 4-én országos vasutassztrájkról érkeztek hírek. Ennek hatására kezdetét vette a "nagycenki ellenforradalom". Lefegyverezték a vörösõrséget, és csoportokba szervezõdve várták a környezõ falvakból az "erõsítést". Június 5-én reggel összeállt a csapat, a hidegségi Szántó Róbertet választották meg parancsnoknak. Elõször a "kaszára, kapára" kelt seregnek fegyvert szereztek. A tömeg - becslések szerint két-háromezer ember - szekereken indult Sopron ellen. A Kópházán kiépített vörös védelmi vonalon már át sem jutottak. A gépfegyverek zajára több szekeres visszafordult. Szántó a Köves-erdõig vonta vissza "csapatait". Ezután Knapp Gábor politikai biztos vezetésével a vörösök ellenállás nélkül megszállták Cenket. Szántó után nyomoztak elsõsorban, Jákon fogták el, a testvérénél. Segítõjét, Fenesz Rezsõ gépészmérnök-hallgatót is letartóztatták, aki a nyári vakációját töltötte itt, és csatlakozott a csoporthoz. A "rendcsinálásra" érkezett Szamuely Tibor vezette bíróság mindkettõjüket halálra ítélte. Fenesz végrendelete július 3-án kelt.
"Utolsó akaratom, melyet ép ésszel írok le: Kedves szüleimtõl, testvéreimtõl búcsúzom e pár sorral. ...köszönöm a reám fordított sok gondot... Gyula bácsinak köszönöm a sok fáradságot, amelyben annyit járt értem. [Kovács Gyula, a direktórium elnökeként, megpróbált közbenjárni az érdekében.]
- ...Latin, görög és egyéb könyveimet a Soproni Bencés Gimnáziumnak adják át.
...Sopron, 1919. július 3-án, este 7 óra 40 perckor."
Másnap kivégezték. A falu 1920-ban emlékmûvet állíttatott neki a következõ felirattal: "A vörös rém nagycenki hõsies fehér áldozatának emelte a honfiúi emlékezés."
A táblát az "idõk változtával", 1948-ban megfordították, és ma csak a "Fenesz Rezsõ 1919. júl. 4." véset olvasható rajta.


Bokor Nándor( 1821-1896):
Páli községben született. 1852-ben került Kiscenkre községi kovácsnak. A bécsi világkiállításon (1953) tizenhárom soros vetõgépét elsõ díjjal jutalmazták. Ezzel indult el karrierje, és rövidesen a községi kovácsmesterbõl országos hírû mûhely tulajdonosa lett, húsz alkalmazottal. A szakirodalom így jellemzi tevékenységét:..."gépgyárából került ki az 50-es évek közepén az elsõ magyar vetõgép, és a ...parasztkocsi. Különösen híresek a cenki ekék a környéken."
Kapák, járgányok, boronák készültek még a mûhelyében. Termékeivel 32 arany-, ezüst-, illetve bronzérmet nyert Pesten, Bécsben, Londonban és Párizsban különbözõ kiállításokon. Emellett a faluért is sokat dolgozott. Haláláig, 1896-ig tagja volt a község képviselõ-testületének. Nevéhez fûzõdik a nagycenki önkéntes tûzoltóegylet megszervezése. A hagyomány szerint sírján a régi templom keresztje áll. A község 1943-ban utcát nevezett el róla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok