Ma 2019. január 21. hétfõ, Ágnes napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2008-12-07] Püspöki áldás
A külsõ felújítás gondja is reá vár, aminek hatalmas munkáját már kézbe is vette. Fontosnak tartotta, hogy a szembemisézõ oltár - az 1970-es, II. Vatikáni Zsinat pápai rendeletének megfelelõen - a szentélyben kapjon helyet. Ennek körültekintõ, mûemlékvédelmi szempontból is megnyugtató, szép átalakítása után a püspök atya a vasárnapi szentmisén áldotta meg a tágassá vált új szentélyt.


A Püspök atya megáldja a szentélyt és a híveket


A megyés fõpásztor prédikációjában az Advent eredetérõl és a különbözõ értelmezéseirõl beszélt.
Kiemelte: " A keresztény ember állandó virrasztásban él, akár Krisztus dicsõséges eljövetelérõl van szó az idõk végén, akár a vele való találkozáskor, ami mindenki számára eljön a halála pillanatában.
Egy dolog a fontos, mindig legyünk készek a vele való találkozásra!"
Utalt arra is, hogy mi már az Isten országának, Krisztus egyházának boldog tagjai vagyunk, ami Isten csodálatos ajándéka. Az Advent ennek a boldog örömére figyelmeztessen mindig, hiszen mi keresztények, Krisztusiak, Krisztus követõi vagyunk.

Prédikáció közben


Ugyancsak a szentmise keretében a gyõri megyéspüspök elõtt tette le az esküt a hívek által megválasztott új Egyházközségi Képviselõ-testület 13 tagja:
Fekete József, Hegedüs Ferenc, Horváth Ferencné, Horváth Jánosné, Horváth Rezsõ, Keszei Istvánné, Nagycenki Sándor, Ragats Gyula, Ragats Imre
Somné Payrits Anna, Schiffer Istvánné. Szabó Zsolt, Tóth András.
(Fekete József betegsége miatt távol maradt.)


A képviselõk Dr.Pápai Lajos gyõri megyéspüspök (középen),Bodó Zoltán püspöki titkár(balról) és Henczel Szabolcs atya társaságában(jobbról).


A november 25-én megalakult képviselõ-testület Horváth Jánosnét az egyházközség világi elnökének, Nagycenki Sándort templomatyának,
Keszei Istvánnét jegyzõnek, Schiffer Istvánnét pénztárosnak választotta meg.


Püspök atya és a minisztránsokHívek a szentmisén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok