Ma 2019. január 21. hétfõ, Ágnes napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2008-09-23] Nagycenk a legnagyobb magyarra emlékezett
Az emlékezõ szentmise este hat órakor kezdõdött, ahol Henczel Szabolcs atya szentbeszédében példaképként tárta elénk Széchenyi emberi értékeit, Istenhez való ragaszkodását.


Az általános iskolások irodalmi mûsora.
A szobor mellett zászlót és fáklyát tartó iskolások , valamint a
Soproni Hagyományõrzõ Egyesület tagjai álltak díszõrséget

A mise után a szobornál - szemerkélõ esõben - az általános iskolások irodalmi mûsorát követõen Kenessei Károly, a Széchenyi I. Emlékmúzeum vezetõje emlékezett meg a reformkor kiemelkedõ alakítójáról.


Kenessei Károly múzeumvezetõ, az ünnep szónoka

Beszédében utalt arra, hogy éppen a reformkor bizonyította, hogy a társadalmi szintû érdekegyesítés, ha nem is teljes mértékben, de a nagy többség számára megvalósítható. Ez csak a reformkor nemzedékének sikerült, azóta sem senkinek.
Széchenyi máig tartó intelmeibõl is idézett, amely most is nagyon aktuális:
"Magyarország pillanatai igen drágák, a szép szavak és dagályos deklarációk pedig felette olcsók. A kérdés az, hogy akarunk-e újjáalakulni, vagy beérjük az eddigi ringyrongy foltozással."

Ivánkovics Ottó polgármester és Filátz Józsefné jegyzõ a köszöntõ után átadták a 2008. évi "Nagycenkért" díjat Hegedüs Ferencnének és Vágvölgyi Ottónak.(Vágvölgyi O. betegsége miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen.)


Hegedûs Ferencné meghatottan köszönte meg a díjat


A díjátadás után a küldöttségek elhelyezték koszorúikat a szobor talapzatánál.
Az ünnepi est az iskola aulájában könyvbemutatóval ért véget. Szabó Attila iskolaigazgató az általa szerkesztett új kiadvány-sorozat elsõ két füzetét mutatta be a hallgatóságnak, majd Simon Péter a könyvek kiadója vázolta további terveit.


Szabó Attila és Simon Péter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok