Ma 2019. január 23. szerda, Zelma napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2008-07-28] Lelkipásztori búcsú
Imre atya számára -soproni feladatai és római tanulmányai mellett - Nagycenk az elsõ hely, ahol plébánosként végezhette munkáját.
Odaadó hozzáállását, szeretetét a gyerekek és a fiatalok azzal jelezték vissza, hogy egyre aktívabban és nagyobb létszámban vettek részt a szentmiséken és a hitoktatásban.
Az atya vasárnap összegezte az alig több, mint 7 hónapot :
-Egy közösségként tudtunk Isten elõtt megállni. A hívek felkarolták papjukat, jelezték, hogy Isten és ember között egy közvetítõre van szükségük.
Kifejtette még a továbbiakban, hogy érezzük meg, küldetésünk van Cenken.
Missziós feladatra buzdított; szólítsuk meg az embereket és hívjuk õket Isten házába.
Az atya a gyerekeknél azt tapasztalta, hogy fontos számukra a templomi közösség. Figyelmeztetett is: "A közösség ne csak létszámában nõjön, hanem az egység útján tudjon erõsödni."

A mise végén elõször a hívek nevében az egyházközség elnöke Fekete Lajos köszönte meg Imre atyának a lelkipásztori munkáját.Kiemelte a hitéletet terén végzett következetes és határozott lépéseit, a gyerekek aktív bevonását, a templom felújítására beadott pályázattal kapcsolatos erõfeszítéseit.
Az egyházközség elnöke háláját fejezte ki azokért az apró, de fontos intézkedésekért is, amelyeket a plébánia és a templom megújításával kapcsolatban tett.Az ifjúság nevében Ragats Zsófi köszönte meg a szeretetet, törõdést, a rájuk figyelést, a jó beszélgetéseket, a jó programokat.A gyerekek és a fiatalok versekkel és gitáros énekkel készültek és köszöntek el Imre atyától.

A hívek gyûjtést kezdeményezve ajándékokkal köszönték meg azt a lelki gondoskodást, amelynek az elmúlt 7 hónap alatt részesei lehettek.


Imre atyával sajnos a kántorunk is távozik, akitõl Schiffer Istvánné köszönt el.Pista bácsi orgonajátékával és énekével, ének-tanításaival nagymértékben tette szebbé ünnepeinket.


Az Egyházközség Képviselõ-testülete mise után búcsú-ebéddel köszönt el attól a plébánosától, akit a szívükbe zártak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok