Ma 2019. január 18. péntek, Piroska napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2008-05-09] Pályázati kiírás jegyzõi állás betöltésére
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatal

jegyzõ
munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye:
Gyõr-Moson-Sopron megye, 9485 Nagycenk, Gyár utca 2.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök:
Jegyzõi feladatok az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36.§. (2) bekezdése szerint
Ellátandó feladatok:
jegyzõi feladatok
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A jegyzõ vezeti a polgármesteri hivatalt, gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében. Döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-testület, a képviselõ-testület bizottságainak ülésén. Eljár a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt ügyekben.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzata Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala
Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 10 fõ
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet,
- Felsõfokú iskolai végzettség, Fõiskola,
- Közigazgatási szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Fõiskola , igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási
menedzser,
- Próbaidõ vállalása (6 hónap),
- 3-5 éves közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
- anyakönyvi szakvizsga,
- angol vagy német nyelvbõl középfokú nyelvvizsga

Elõnyt jelentõ kompetenciák:
- Kiváló szintû alaposság, pontosság, objektivitás, konfliktuskezelõ és szervezõkészség, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések, hozzájáruló nyilatkozat arról. hogy a pályázat elbírálásában résztvevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. június 23. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivánkovics Ottó nyújt, a 06/30-686-1305, 99/532-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 388-6/2008, valamint a munkakör megnevezését: jegyzõ.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Írásos pályázatok megtekintése, és szóbeli meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nagycenk.hu - 2008. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagycenk.hu honlapon szerezhet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok