Ma 2018. december 15. szombat, Valér napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2008-03-31] Képviselõ-testületi ülés
1. Oktatási intézménytársulás
2. A Szociális és Gyermekjóléti Mikrotérségi Szolgáltató gyermekjóléti szolgáltatásának komplex szakmai ellenõrzése.
3. Iskola fûtésének korszerûsítése
4. Fûtõ és karbantartó pótlása az iskolában
5. Csizmadia Józsefné Széchenyi tér 3. szám alatti lakos lakásügye
6. Telekalakítások helyzete
7. Az egészségház akadálymentesítése
8. Az önkormányzati bérlakások bérleti jogának megszûnéséért fizetendõ pénzbeli
térítés meghatározása
9. Fertõ-táj Világörökség Településeinek Fõépítési és Tervtanácsi Társulása
10. Fertõ-táj Világörökség Egyesület 2008.03.20.-i Közgyûlése
11. Térfigyelõ kamerák elhelyezése
12. Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása
13. Szervezeti és Mûködési Szabályzat törvényességi észrevétele
14. Az értékesítendõ önkormányzati ingatlanok értékének meghatározása
15. A Gyár utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése
16. A "Nagycenkért díj" meghirdetése
17. Az Eu Charta ciprusi delegációjának összeállítása
18. Játszótér kötelezõ ellenõrzése
19. JKS Kft. Ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózatának önkormányzati tulajdonba adása
20. Közterületek fûnyírása
21. Termálvíz kutatása Nagycenken
22. Tornacsarnok használata
23. Gyár utcában forgalomkorlátozó intézkedések bevezetése
24. Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása
25. Leader csoport nagycenki delegáltjainak tájékoztatója
26. Önkormányzati külterületi utak mentén fák nyesése, utak szélének tisztítása
27. Jegyzõ helyettesítésének ellentétezése
28. Alpolgármester választása
29. Fegyelmi eljárás indítása a polgármester ellen
Elõterjesztõ: Bugledich Attila tanácsnok
30. Lakáscélú támogatás kérelmek
31. A 142/2005. (XII. 15.) Kt határozat újbóli átbeszélése

Az 1-28. pont, valamint a 30. és 31. pontok elõterjesztõje Ivánkovics Ottó polgármester.

Egyéb döntést igénylõ ügyek, tájékoztatók:

- Békegalamb Alapítvány támogatása
- Õssejt az Élet Esélye Alapítvány támogatása
- Széchenyi Village Kft. közvilágításának ügye
- A nagycenki 0163 hrsz-ú ingatlan értékesítésének ügye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2018
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok