Ma 2018. június 25. hétfõ, Vilmos napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hírességek

Nagycenkért díjazottak

Nagycenkért Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a község fejlődéséért sok éven át (5-10 év) fáradoztak, vagy hírnevének öregbítéséhez hozzájárultak.
A kitüntető díjra érkezett javaslatot tehet az adományozás évében július 15-éig a képviselő-testület tagja.
1993: Keszei Dénes
Keszei Dénes a nagycenki Általános Iskola tanára és igazgatója volt. Pápán végezte a tanítóképzőt, majd 1929-ben a nagycenki Római Katolikus Iskola tanára lett, 1948-ig oktatta-nevelte a cenki gyerekeket. A háború előtti időszakban a kulturális munkájával szolgálta a közösséget, évente több színdarabot rendezett. 1935 táján fúvószenekar alakult a községben, melynek a vezetésével bízták meg. A II. világháború utáni átalakulások – főleg az iskolaállamosítás- rengeteg változást tettek lehetővé és kötelezővé. 1948 nyarán igazgatói kinevezést kapott, amely nyugdíjazásáig, 1971-ig tartott. Az iskola igazgatójaként is aktívan tevékenykedett a faluért. Rengeteg közösségi munkának, ötletnek, javaslatnak volt kedvezményezője és részese. Többek között az iskolai fürdő létesítése, a község első földrajzi, történelmi és néprajzi kismonográfiájának a társszerzője volt, iskolai tantermek bővítése, napközis óvoda építése, közel 20 éven keresztül volt a Járási, majd a Községi Tanács tagja. 1972. május 1-jétől a községi könyvtár vezetését vállalta el. Hosszas gyűjtő és szerkesztő munka után 1983-ban megjelent a „Nagycenk múltja és jelene” című monográfiája.
1994: Kolonits Béláné
Kolonits Béláné (Deutsch Anna) 1994-ben, másodikként a településen, a Faluszépítő Egyesület Elnökeként a község javára végzett munkájáért kapta a kitüntető díjat.
Kertész és virágkötő végzettsége és a szintén szakmai családi háttér (uradalmi főkertész apa és virágkötő anya, valamint a családi kertészet) mind, mind motiváció volt ahhoz, hogy valamit a közösségért, a település szebbé tételéért tegyen.
Az egyesület „kezenyomán” nőtt nagyra pl. a Nagycenk-Kiscenk közötti szél és hófogó fasor, az un. „Kisalle” megtisztításra, pótlásra került, és számos fa, cserje viseli mind a mai napig gondos kezük nyomát.
A Faluszépítő Egyesület akkori lelkes kis csapatát koordinálta, szakmailag irányította.
Mindent elkövetett, hogy a település zöldebb legyen, a régi fasorok megújuljanak, az utcák virágosak legyenek.
Időt, fáradtságot nem kímélve évekig dolgozott a település zöldebbé, szebbé tétele érdekében.
1995: Kovács Ferenc
Kovács Ferenc nagycenki plébános, székesegyházi kanonok, komáromi főesperes volt. 1947-ben szentelték pappá, majd 1965-ben kapott plébánosi kinevezést Nagycenkre, ahol 1995–ig szolgálta a rábízott híveket. Kovács Ferenc atya kereken 30 éven keresztül élt nagycenki hívei között. Gyakran találkozott a Széchenyi-család leszármazottjaival, megőrizve Nagycenket a családi temetkezés központjának. Nem csak a Széchenyi szellemiséget ápolta, de az ő idejében újult meg a templom külseje és belseje, felújításra került a Széchenyi Mauzóleum is. Az idősek meg a gyerekek különösen fontosak voltak számára, sok kirándulást szervezett az időseknek és nyugdíjasoknak. A ministránsokkal nagyon jól megértette magát, mindig gondoskodott ajándékról a számukra.
1996: Dr. Környei Attila
Környei Attilát 1973. január 1-én nevezték ki a létesítendő Széchenyi István Emlékmúzeum igazgatójának. Az év augusztusában feleségével Nagycenkre költöztek, és elkezdték megteremteni azt az intézményt, amely néhány év múlva a Széchenyi kultusz fellegvára lett. Környei Attila feladata az volt, hogy a muzeológia eszközeivel reális képet adjon Széchenyi Istvánról, oly formában, hogy az a nagyközönség számára is közérthető legyen. Nagycenken és a hajdani Széchenyi birtok falvaiban széleskörű gyűjtőmunka bontakozott ki, melynek eredményeként a múzeumba kerültek eredeti Széchenyi bútorok, a kastély apróbb használati tárgyai, a széthordott és a részben elégett könyvtár több tucat kiadványa. 1973. szeptember 21-én, Széchenyi István születésnapján, „fényes külsőségek között” megnyitotta kapuit a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum, melyet aznap közel 4000 ember tekintett meg. A jelentős idegenforgalom, az emlékmúzeum európai szintű kulturális programjai kihatással voltak a falu életére is. Környei Attilát a rendszerváltás utáni első szabad választásokon önkormányzati képviselővé választotta a falu, ezzel elismerte Nagycenk lakossága a falu érdekében végzett tevékenységét.
2000: Szalay Gergely
Tizenkét éves kora óta asztaliteniszezett, tizenhat évesen járási bajnokságot nyert. 1969 és 1985 között Sopron város és Sopron járás általános iskoláinak orosz tárgy szakfelügyelője volt. Négy éven keresztül Nagycenken- testnevelést is tanított, leginkább a foci és az asztalitenisz állt hozzá közel. A hetvenes - nyolcvanas években sok lehetőség adódott asztalitenisz versenyzésre, ekkor voltak a legsikeresebbek a nagycenki csapatok, volt olyan időszak, amikor öt éven keresztül az ő csapata állt a dobogó legfelső fokán. A nyitrai testvériskolába több éven át vitte a cenki diákokat. Sporttevékenységét önzetlenül, társadalmi munkában végezte, és ehhez mindvégig ragaszkodott. Egész élete során a legfontosabbnak tartotta családját, hivatását és a sportot, 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig, több generációt nevelt Nagycenken, támogatva a tehetségeseket, segítve a gyengébbeket, határozottan, de sosem hangos szóval, példát állítva kollégáinak és tanítványainak.
2001: Csorba János
Nagycenk labdarúgásának fellendítésért végzett munkájáért kapta az elismerést.
A kilencvenes évek elején, az épülő sportcsarnok költségei miatt, értékesítésre került a régi foci pálya.
Ennek következménye lett, hogy 1991-től 1996-ig a nagy sport múlttal rendelkező falu labdarúgó csapat nélkül maradt.
Az akkor önkormányzati képviselő Csorba János felvállalta, az adományokból és közösségi munkából megvalósuló új focipálya építésének a szervezését, lebonyolítását. Újjászervezte a labdarúgó szakosztályt, a sportolni kívánó fiatalokat összefogta az edzőjük lett és újra szervezett bajnokságban szerepelt Nagycenk. Tizenhárom éven keresztül volt a helyi labdarúgó csapat edzője. Több mint húsz éve tagja az Önkormányzat képviselő testületének, 5 évig alpolgármester, 6 éve polgármester.
2002: Szekendi Szaniszló
Szekendi Szaniszló több éves faluszépítő munkája elismeréseként részesült a Nagycenkért-díjban. Szekendi Szaniszló nyugdíjazása utána kezdett el tevékeny részt vállalni a faluszépítésben. Kovács Ferenc kanonok úr indítványozta, hogy rendbe kellene tenni az elhanyagolt állapotban lévő temetőt. Kanonok úrral együtt megtisztítottak a temetőt, majd később fákat ültetett, hogy ezzel is szebbé tegye a nagycenki temetőt. A sok-sok év alatt több mint hatvan fát ültetett a Széchenyi térre, a temetőbe pedig hetvennél is többet. Szekendi Szaniszló mindig azt vallotta, hogy „valamit anyagiak nélkül csinálni, az az igazi”.
2005: Horváth Endre (Post humus)
Műszaki oktató édesapja mellett már gyerekként is sokat láthatták bütykölni az autók és motorok között. Mérhetetlen szorgalmának és kitartásának köszönhetően válhatott igazán sikeressé és példaértékűvé a magán életben és a sportban is. Sportolói pályafutása rendkívül gazdag volt, 1983-ban alapította meg a Nagycenki Motocross Szakosztályt, ahol „motorozástant” oktatott a helyi és a környék fiataljainak. Több regionális és országos bajnokságban is remek eredményeket ért el, melyek közül a Junior Országos Bajnoki címére volt a legbüszkébb. Nagy hangsúlyt fektetett az utánpótlás nevelésre, ahol szintén kiváló eredményeket értek el. A sport fogalma nem merült ki számára a motorozásban, hisz a testedzés minden formáját szívesen űzte, legjobb példa erre a 2002-ben először megrendezett szkanderverseny, ahol jobb és bal kézzel is ő volt a legjobb. A sportéleten kívül is sokoldalú volt hiszen, gépjavító vállalkozást működtetett, termőföldeken gazdálkodott, közösségi emberként polgárőri szolgálatban volt, amikor tudott segített embertársain és rendszeresen tevékeny részese volt a nagycenki rendezvényeknek.
2008: Id. Vágvölgyi Ottó
Id. Vágvölgyi Ottó tanár úr élete során sok elismerő kitüntetést kapott; Arany-, Gyémánt- és Vasdiplomája mellett két háborús tűzkereszt, több „Kiváló munkájáért” járó emlékérem büszke tulajdonosa. Vágvölgyi Ottó mindig igyekezett a fiatalokat hasznos tevékenységekben közösséggé kovácsolni, a sport és a kultúra területén maradandót alkotni. Hiszen mindig azt vallotta, hogy a sport és a kultúra az a terület, amelynek közösségformáló ereje van. Vezetett sport-, repülőgépmodell-, fotószakkört, valamint színdarabokat is szervezett.
2008: Hegedüs Ferencné
Hegedüs Ferencné 32 éven át a nagycenki templom kántoraként számtalan szentmisén orgonált és énekelt, az ő játéka kísérte a házasulandókat, az ő éneke búcsúztatta a halottakat. Az óvodában gazdasági vezetőként dolgozott, irányította az óvoda ügyeit. A templomban a kántori szerepeket édesapja halála után vette át. Szabadidejében szívesen kézimunkázott, varrt, zongorázott és kertészkedett. Hegedüs Ferencné egész életében arra törekedett, hogy ne tegyen különbséget az emberek között, igyekezett mindenkivel származásra, nemzetiségre, rangra való tekintet nélkül megtalálni a közös hangot.
2011: Gráf Gyula
Gráf Gyula az iparos társas élet újraszervezésével példát adva kívánta és kívánja bemutatni a mai napig az iparos tisztességet és becsületet, az ehhez kapcsolódó kultúrát és életmódot. A mai napig ezeket az elveket szigorúan vallja. 2008-ban létrehozta Nagycenken a Régi Mesterségek Szerszámkiállítását, amellyel az volt a célja, hogy egy helyen megőrizzék a régi iparos mesterségek szerszámait és kultikus tárgyait, ezzel a jövő nemzedék számára hirdesse az iparosok tevékenységét.
2014: Dr. Horváth András
1945-ben Agyagosszergényben kezdődött az a páratlanul tartalmas élet, mellyel mély nyomot hagyott maga után. Petőházi Cukorgyár Répamagtisztító üzemébe dolgozott Nagycenken, ahol a ranglétrát megmászva középvezetőből első számú vezetővé vált. Egész életét meghatározta, befolyásolta a sport, rendkívüli adottságokkal rendelkezett több sportágban is. Aktív labdarúgó pályafutása alatt magasabb osztályban játszott Petőházán, és amikor levezetésként elvállalta a nagycenki csapatban a játékos-edzői feladatokat, a fiatalok csodálták játékintelligenciáját. A sportnak nagyon sokat köszönhetett, rengeteg élményt és élete párját is a sporton keresztül ismerte meg. A falunknak és közösségének a sorsát mindig szívén viselte, ezért a rendszerváltástól kezdve húsz éven át a község Önkormányzatának tagjaként, ebből tizenkét éven át alpolgármesterként vett részt a falu irányításában.
2014: Keszei István
Nyolc éven keresztül volt tagja a képviselő-testületnek, a legnehezebb időszakban a rendszerváltáskor már a község döntéshozói közé választotta a falu.
A környező települések közül elsőként Nagycenknek lett helyi lapja a Cenki Híradó, melynek alapítója, hét évig szerkesztője volt. Keszei István hozta létre Nagycenk honlapját és nyolc évig egyedüli szerkesztője volt.
A nagysikerű „Képek Nagycenk Múltjából” című könyv az ő munkáját dicséri. A Nagycenk Fejlődésért Egyesület alelnöke, az egyesület volt a szervezője a Nagycenki Művészeti Napoknak.
Tagja a nagycenki közösségi élet motorjának számító Friends of Europe egyesületnek.
Nagycenk minden eseményét megörökíti és a képeket a közösség rendelkezésére bocsájtja.
2014: Kocsis Sándor
Kocsis Sándor 1932-ben született Nagycenken. Az elemi iskolát itt végezte, majd Sopronban és Győrben tanult. A Magyar Posta Hálózatépítő Üzemnél dolgozott nyugdíjazásáig. 1991-től lett a Széchenyi Mauzóleum idegenvezetője. Már gyermek korától kezdve meghatározó szerepe volt a Széchenyieknek az életében. Kovács Ferenc plébános megbízásból kezdett el a Mauzóleumban dolgozni. Kocsis Sándor fontosnak tartotta, hogy minél több iskolás gyermek halljon életéről, tetteiről, és későbbi életük során példaképnek tekinthessék Széchenyi Istvánt. Ezt hangsúlyozta idegenvezetései során is mikor a különböző diákcsoportok osztálykirándulások alkalmával keresték fel a nagycenki Mauzóleumot. Munkája során volt lehetősége híres személyeknek idegenvezetést tartani, például Széchenyi István leszármazottainak, színészeknek, politikusoknak.
2015: Horváth László
Horváth László a Horváth és Lukács Galéria tulajdonosa, korábbi önkormányzati képviselő, alpolgármester. 28 éves kitartó, önzetlen munkájának a köszönetnyilvánítása ez a díj. Az 1990-es évek elején megalakította az Iparos kört. Ez a közösség akkoriban egy hatalmas űrt töltött be azzal, hogy felvállalta az egész falu kulturális életének szervezését és annak anyagi támogatását. 1990-ben az első szabadon választott önkormányzati képviselő testület tagjaként tevékeny részese volt a tanácsi rendszerből az önkormányzati rendszerbe való átállásnak. 2010-től alpolgármesterként, szintén az Ő tapasztalata, kapcsolatai nyújtottak nagy segítséget az önkormányzati reformok sikeres végrehajtásában.
2016: Erdősi Ferencné
Erdősi Ferencné az általános iskola korábbi tanára és igazgató helyettese volt, valamint a „Czenki” Hársfa Néptánc egyesület alapítója. 40 éven keresztül volt a helyi általános iskola pedagógusa, történelmet, magyar nyelvet és irodalmat tanított. Több mint egy évtizeden keresztül az iskola igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta. A tanításon kívül mindig részt vállalt a közéletben, hosszú éveken keresztül helytörténeti szakkört vezetett. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület elnökhelyettese, az egyik fő szervezője a nagycenki rendezvényeknek. Erdősi Ferencné teljesen megfelel Széchenyi elvárásainak, hiszen egész életében önzetlenül szolgálta a közjót.
2017: Udvardi Imréné
Udvardi Imréné 1998 és 2006 között volt a község polgármestere. Számos önkormányzati beruházás valósult meg az irányításával, többek között sok évtizedes gondot oldott meg, amikor a gyógyszertárat a falu központjába költöztette. Polgármestersége alatt a közösségi élet gyökeres változáson ment keresztül, első szervezője volt a Szüreti Napoknak, amit tizenöt éven át irányított. Faluvezetői megbízatása alatt alakult újjá a sportegyesület labdarúgó-szakosztálya, jött létre a „Czenki" Hársfa Néptánc Egyesület és a Nagycenki Polgárőr Egyesület is. Magyarország európai uniós csatlakozásakor felvállalta, hogy hazánkat Nagycenk képviselje a Vidéki Települések Európai Chartájában. Ezzel nemzetközi elismerést szerzett az itt élőknek és hazánknak. Tagja az iparos körnek, a Friends of Europe egyesületnek, a templomi kórusnak.

Díszpolgári címek

A kultúrház megnyitásával egy időben, 1927-ben a község három díszpolgárt is avatott, akik személyesen köszönték meg a kitüntetést. Gróf Bethlen István, Magyarország akkori miniszterelnöke az ország erkölcsi rendjének helyre-állításáért és az olasz-magyar barátság kiépítéséért; Herczeg Ferenc író, színműíró, újságíró Széchenyi István emlékének ápolásában nyújtott irodalmi munkásságáért; dr. Östör József, a körzet országgyűlési képviselője, ügyvéd, a község érdekeinek hathatós támogatásáért kapta a díszpolgári címet. A következő ilyen címadományozásra tíz év múlva került sor, amikor Riedinger Károly, a cukorgyár igazgatója volt a kitüntetett.
2012-ben a Képviselő-testület úgy határozott, hogy megalapítja, újra létrehozza a Nagycenk díszpolgára címet. Díszpolgári címet olyan köztiszteletben álló személy kaphat, aki nem nagycenki lakos, és valamely kiemelkedően jelentős munkájával, támogatásával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község hírnevének öregbítéséhez.
2013: Simon Péter
Tősgyökeres nagycenkinek számít, általános iskolai tanulmányait a helyi iskolában végezte. Édesapja, dr. Simon Ferenc több mint harminc évig volt a falu körzeti orvosa. Simon Péter gyermekkora után elkerült Nagycenkről, de mindig hű maradt nagycenki gyökereihez. Édesapja halála után ez a kötődés tovább erősödött, és a mindenkori falu-vezetéssel szorosan együttműködve több dologban tevékenyen helyt állt.
Részt vállalt a játszótér tervezésében és finanszírozásában, ezzel a csodálatos térrel lehetőséget biztosított a gyerekeknek, családoknak a játékra, a szabadidő vidám és hasznos eltöltésére.
A falu sportjának támogatását szívügyének tekinti. A labdarúgás kiemelkedő támogatója volt, éveken keresztül a csapat névadó szponzora. Az iskolát és óvodát is támogatta, és sok helyi kezdeményezés pártfogója.
Ilyen kezdeményezés volt 2008-ban Szabó Attila, a nagycenki Széchenyi István Általános Iskola korábbi igazgatójának ötlete, két helytörténeti kötet kiadása, melyhez kérte Simon Péter segítségét. A sikeres üzletember örömmel fogadta a felkérést, egyben javasolta Nagycenki Füzetek néven egy könyvsorozat elindítását. A sorozat melyen keresztül megismerhetjük Nagycenk múltját, jelenét és az itt élők történetét a 13. kötetnél tart.
2014: Meizl Valéria
Meizl Valéria hosszú éveken keresztül önzetlenül, budapesti létére igazi nagycenki lokálpatrióta módjára szervezte községünk egyik legszínvonalasabb kulturális rendezvénysorozatát, a Nagycenki Művészeti Napokat. A legkülönbözőbb művészeti ágak mutatkozhattak be itt, mint a szobrászat, festészet, táncművészet, de legfőképpen a zeneművészet. Olyan nemzetközi hírű művészek voltak állandó fellépők, mint a Kossuth díjas világhírű zongoraművész Jandó Jenő, a Príma Primissima díjas Ewald Rézfúvós Kvintett, vagy a világ számos országában sikert aratott Akadémia Vonósnégyes. Mivel Meizl Valéria szívügyének érezte a község társadalmi életének színesítését is, ezért létrehozta a Nagycenk Fejlődéséért Egyesületet, melynek elnöke is volt. Az egyesület égisze alatt évekig részt vett a község legnagyobb rendezvényének a „Nagycenki Szüreti Napok”-nak rendezésében, vállalta a hivatalos rendezését, könyvelését. Meizl Valéria életéből csaknem 15 évet Nagycenk kulturális fejlesztésének, a Széchenyi kultusz ápolásának szentelt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2018
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok