Ma 2019. február 18. hétfõ, Bernadett napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztések

2013. ápr. 25-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Brummer Gáborné ingatlanvásárlási kérelme >
- Melléklet

- Előterjesztés Nagycenk Nagyk. Önk. és szervei 2014.évi költségvetési konc. >

- Előterjesztés Önk. és szervei 2012. évi költségvetés III. módosítása >
- Mellékletek: 1>, 2>, 3>, 4>, 5>

- Eléterjesztés Önk. és szervei 2012. évi kötségvetés végrehajtása >
- Mellékletek: 1>, 2>, 3>, 4>, 5>

- Sportpálya fejlesztési koncepció benyújtása >
- Sportkoncepció >

- Előterjesztés Nagycenkért Alapítvány tájékoztatójához >
- Mellékletek: 1>, 2>, 3>, 4>, 5>

- Előterjesztés A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása jövőbeni működése >
- Vízközmű vagyon átszállása

- Előterjesztés Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2012. évi munkájáról
- Tájékoztató

- Előterjesztés Tájékoztató a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület 2012. évi tevékenységéről
- Tájékoztató

---------------------------------------------------------------------------------------

2013. márc. 27-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Belső ellenőrzés >
- Melléklet

- Előterjesztés a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2012. évi beszámolója >
- Melléklet

- Előterjesztés Dózsa krt. telkek közművesítésének ( áram  ) elindítása >

- Előterjesztés 2013. évi közbeszerzési terv >

- Előterjesztés A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolója >
- Melléklet

- Előterjesztés Rendezési terv módosítása >

-
Előterjesztés A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön >

- Előterjesztés Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terve >

---------------------------------------------------------------------------------------
2013. febr. 21-i ülés előterjesztései:

- Előterjesztés az Önk. és szervei 2012. évi költségvetésről szóló Önk. rendelet módosításáról >
- Előterjesztés az Önk. és szervei 2012. évi költségvetés II. módosítása >
- Melléklet 1.
- Melléklet 2.
- Melléklet 3.
- Melléklet 4.

- Előterjesztés az Önk. és szervei 2013. évi költségvetése >
- Melléklet 1.
- Melléklet 2.
- Melléklet 3.
- Melléklet 4.

- Előterjesztés határozat visszavonásáról >
- Kivonat

- Előterjesztés Háziorvosi (fogorvosi) szerződés felülvizsgálatára >
- Fogorvosi szerződés

- Előterjesztés Intézményi térítési díjak meghatározására >

- Előterjesztés teljesítményértékelést megalapozó célkitűzések meg határozása >

- Közös Hivatal költségvetés melléklet (kiadás) >
- Közös Hivatalköltségvetés melléklet (bevétel) >

- Nagycenk turisztikai koncepció > > >

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013. febr. 9-i rendkívüli ülés előterjesztése:
- Előterjesztés (sürgősségi) KEOP-2012-5.5.0/A  Pályázat benyújtására

2013. febr. 9-i ülés előterjesztései:

- Előterjesztés A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013. január 26-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:
- Előterjesztés Háziorvosi szerződés felülvizsgálatára >
Melléklet:
- Háziorvosi szerződés

- Előerjesztés könyvtári-közművelődési közalkalmazotti státusz létrehozására >

- Előterjesztés Nagycenk Nagyközség Önkormányzata kulturális koncepciója >
Melléklet:
- Kulturális koncepció tervezet

- Előterjesztés Nagycenki Közös Önk. Hivatal SZMSZ-e >
Mellékletek:
- Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
- Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
- Melléklet 2
- 2. számú függelék

- Előterjesztés Az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése >
Mellékletek:
- Melléklet 1.
- Melléklet 2.
- Melléklet 3.

- Előterjesztés A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése >
Mellékletek:
- Működési bevételek
- Kiadások

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. december 20-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:
- Előterjesztés a nagycenki 0111/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról >
Mellékletek:
- Kérelem
- Tulajdoni lap
- Tervlap
- Térképmásolat
- Megállapodás
- Földhiv. hat.

- Előterjesztés A tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó szabályozást
tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása

Mellékletek:
- 20/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
- 25/2012. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
- EHL 20/2012
- EHL 25/2012

- Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkaterve >

- Előterjesztés a Nagycenki Aranypatak Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezése >

- Sürg. Előterjesztés csatlakozás a Napnyugat Turisztikai Egyesülethez >

- Sürg. Előterjesztés Az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntések
Mellékletek:
- Melléklet 1
- Melléklet 2
- Melléklet 3
- Melléklet 4
- Melléklet 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012. november 29-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:

- Előterjeszés 2013. évi kltv. koncep. > > >

- Előterjesztés Önk. és szervei 2012. évi I-III. n.év költségvetés teljesítéséről > > >
Mellékletek:
- Óvoda kltv.
- Iskola kltv.
- PH kltv.
- ÖK kltv.

- Előterjesztés nagycenki 550/5 hrsz-ú ingatlanra vonatk. vételi ajánlatokról > > >
Mellékletek:
- Helyszínrajz
- Tulajdoni lap
- Vételi ajánlatok

- Előterjesztés nagycenki 602/4 hrsz-ú ingatlan Önkorményzati tulajdonba kerülésére kötendő csereszerződésről > > >

- Előterjesztés Szent Család szoborcsoport felújítására > > >
Melléklet:
- Kölcsönszerződés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012. november 22-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:

- Előterjesztés közös hivatal alapításához > > >

- Előterjesztés adórendeleltekről > > >
Mellékletek:
- Idegenforgalmi adó hatályon helyezéséről > > >
- Telekadó módosításáról > > >
- Magánszemélyek kommunális adójáról > > >
- Építményadó módosításáról 1. > > >
- Építményadó módosításáról 2. > > >

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. november 12-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:
-
Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény fejlesztési pályázatának támogatása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. október 31-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:


- Avar égetés előzetes hatásvizsgálat > > >
- Avar égetés előterjesztés > > >
- Avar égetés rendelet tervezet > > >
- Avar égetés rendelet indoklás > > >

- Kistérségi Társulás jövője (tájékoztató) > > >
- A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása jövőbeni műk. (Előterj.) > > >

- Előterjesztés 2013. évi belső ellenőrzésről > > >
- Belső ellenőrzés 1. melléklet > > >
- Belső ellenőrzés 2. melléklet > > >

- Községháza központi fűtésének részleges javítása (Előterjesztés) > > >
- Fűtéskorszerüsítés 1. melléklet > > >
- Fűtéskorszerüsítés 2. melléklet (Vállalkozási szerződés) > > >

- Előterjesztés Önkormányzati lakások elidegenítésére > > >

- Helyi adók felülvizsgálata (Előterjesztés) > > >

- Előterjesztés Képv.-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről > > >
 
Közelgő programjaink:
Egyházközségi bál
2019-02-23
Téltemetés
2019-03-03
Március 15-i ünnepség
2019-03-15
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
2019-03-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok