Projekt leírás
Nagycenk Község Önkormányzata 2008-ban elhatározta, hogy a település központját képező Széchenyi teret felújítja.

A felújításhoz az önkormányzat a 135/2008. (X. 18.) FVM rendeletben (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről) kiírt pályázaton támogatást kíván elnyeri, melyet 2009 év végével sikeresen teljesített.
A koncepció
Az önkormányzat vezetői számára fontos volt a terület egységes szerkezetének hangsúlyozása, ami így a tér felújítási tervének készítésénél fontos elvárás volt.
A park funkcionális egységein lényegében nem került megváltoztatásra, mert erre nem is volt szükség. A terület legfontosabb közlekedési útvonala a templom feljáró útja, amely egy kisebb térben végződik. Ezt a kis teret kibővítettük, egységes burkolattal látjuk el. A plébánia épület felé a szintkülönbséget növénykazettás támfallal hidaljuk át. Mivel a támfalak a helyükön maradnak, a tervezett szintek szinte azonosak maradnak. Fontos változás, hogy a rendőrség felőli bejárat, mint közlekedési útvonal megszűnik. Ez az út, mivel nagyon csekély forgalmú, kőzúzalékos burkolatot kap. Másik fontos változás, hogy a parki sétányok, mivel minimális használatnak vannak kitéve, gyepesítésre kerülnek, ezzel nem akadályozva az esetleges nagyobb rendezvények esetén a mozgást. Ez alól kivétel a világháborús emlékmű környezete. Ez a kis tér két karéjban cserjefelületet kap, középen pedig zúzalék burkolatot. A templom megközelítése tehát egy térkő burkolatos úttal és egy lépcsővel fog megvalósulni, melyek láthatóságát esti órákban 4 db világítási berendezés segíti folyamatosan. A burkolat körülveszi a két szobrot is. A térkő felületet 30cm széles raszter sávok tagolják, melyek a sík felületen eltérő színű kőből, a lépcsőknél pedig a lépcsőblokkokból készülnek. A feljáró út alsó meghosszabbításaként az Arany patak hídjáig egy sétány épül, ami miatt, mivel a tervezett kerékpárút beszűkíti a bejáró utat, a meglévő támfal egy részét el kell bontani, és újra kell építeni. A terepszintek nem teszik itt lehetővé kiemelt szegély építését, ezért, parkolásgátló oszlopokkal zárjuk el a sétányt a gépjármű forgalomtól, így magakadályozva a potenciális balesetek kialakulását.

A tér kialakításában fontos változás, hogy a Széchenyi szobor körüli kis terecskét egy sétánnyal összekötjük a templom előtti térrel, ezáltal is egységbe foglalva e kettő fontos térelemet. A zúzalékos sétányt 3 kör alakú térrel tagoljuk, az első legnagyobban található a szobor, középen egy üres tér, az utolsóban egy zászlórúd lesz elhelyezve. Az íveket egynyári virágágyak emelik ki, valamint padok is el lesznek helyezve. A meglévő növényanyaghoz csak ifjítás céljából nyúlunk.

Fontos kapcsolódó térrész a Millenniumi park, amelynek térburkolata az eredeti nyomvonalak kis változtatásával ki lesz cserélve, továbbá a meglevő kopjafa mellé telepítendő másik kettőnek is helyet biztosítunk. A kissé széteső megjelenésű növényzetet sövényekkel egy egységbe foglaljuk, ezzel is segítve a jobb fenntarthatóságot.

A 451 hrsz. terület minden szempontból a tér része, hiába vágja el tőle a temető felé vezető út. Itt a legszembetűnőbb változás a zöldfelület bővítése, intenzívvé tétele fogja jelenteni, amit tereprendezéssel, növények ültetésével szeretnénk megoldani. A felső elkeskenyedő részre néhány fa is kerül, valamint szoliter cserjék.
2019. február
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28