Ma 2023. május 28. vasárnap, Emil napja van.

 
 
 
 
 
 

Iskola, óvoda
Széchenyi István Általános Iskola
(OM azonosítója: 030677)
Általános Iskola honlapja > > >

Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete
Fenntartója: Fertőboz-Nagycenk Intézményfenntartó társulás
Az iskola igazgatója: Hüse Gabriella

Iskolánk 8 önálló évfolyammal és önálló osztályokkal működő általános iskola. Egész cél- és feladatrendszerét áthatja a Széchenyikultusz szellemisége.

Legnagyobb hangsúlyt az alapozó tantárgyakra fektetjük, és kiemelten kezeljük a német nyelv (3. évfolyamtól) és a számítástechnika (5. évfolyamtól) oktatását.
Iskolánkat a családias légkör, a gyermekközpontúság és az egyenlő bánásmód elvén alapuló pedagógiai jellemzi.

"Vagyon itt skóla ház"

Nagycenken már a középkorban működött iskola.
1604-es feljegyzés szerint: "Ezen a vidéken Sárvár, Csepreg, Kőszeg, Pulya, Szentmiklós, Czenk és Újkér voltak a fő városok, melyben szék (úriszék) is szolgáltatott. Ezekben voltak tehát először iskolák is."

A gyerekeket kezdetben a kántorok tanították, akik a templomi szolgálat mellett foglalkoztak a tanulókkal. Az 1631-es protestáns egyházlátogatási jegyzőkönyv már az iskola helyét is említi: "A régi skólaház az alsó malom ellenében a Káldy és Mihály kovács háza között volt."
A kis kétszobás zsellérházban egyik helyiség a tanterem, a másik a kántortanító, vagy más néven iskolamester lakása. Az iskola épületének helye gyakran változott. A tantermek és a tanerők száma lassan növekedett.

1857-ben építették emeletessé az iskolát, s a két tanteremben a kántorra és a segédtanítóra majdnem kétszáz tanuló jutott.

1868-ban vezették be a tankötelezettséget, kötelező lett a 6 osztályos népiskola. 1888-ban Tolnay Gábor plébános indítványára iskolánk a Római Katholikus Népiskola elnevezést kapta.

1929-re már hat tantermessé bővült az épület. Ebben az évben kezdték meg óvónői és tanítói szolgálatukat az Isteni Megváltó Leányai szerzetesnővérek.

1941-ben jött létre a nyolc osztályos népiskola.

1945-ben nyolc osztályos körzeti általános iskola kezdte meg működését, ahol kezdetben peresztegi és széchényi, később hidegségi gyerekek is tanultak.

Az iskolát 1948-ban államosították.

Széchenyi István nevét 1985 óta viseli iskolánk.
Ekkorra már korszerű, központi fűtéses, sportudvarral, tornaszobával és vizes blokkos öltözőkkel ellátott, szaktantermekkel, és könyvtárral rendelkező épületben tanulhattak nagycenki és fertőbozi diákjaink.

Ma egy tágas tornacsarnokkal, korszerű számítástechnikai szaktanteremmel és legújabb büszkeségünkkel, az új aulával várjuk leendő tanulóinkat.

Aranypatak óvoda Nagycenk

Óvoda honlapja > > >

9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2. 

Tel: 99-360-042

Szépen rendezett és folyamatosan gondozott udvarunk jól átlátható, biztonságos, a gyermekek egészséges életmódra nevelését és mozgásformáinak fejlesztését egyaránt jól szolgálja. Árnyas fák, EU szabványoknak megfelelő, esztétikus fajátékok, csendes zugok és színes virágok mozaikja. Hétköznapokon épp úgy, mint jeles alkalmakkor közösségi életünk, családi programjaink színtere. 

Csoportszobák
Mindhárom csoportszobánk tágas, világos, jól felszerelt. Barátságos és gyermekközpontú berendezés alapozza meg a csoportokban folyó nevelő-oktató munkát.
Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal együttműködve, a gyerekek eltérő egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve segítjük elő személyiségük harmonikus fejlődését, kibontakozását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás


© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2023
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok